Zapytanie ofertowe 1/08/2017/MDD

Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych maszyn i urządzeń do wysokowydajnej produkcji jednostkowej i małoseryjnej z płyt wiórowych

Data modyfikacji: 08/09/2017

Data dodania: 01-08-2017

Załączniki:

Zapytanie ofertowe NR 1/08/2017/MDD
Umowa o poufności_01_08_2017
Formularz ofertowy_01_08_2017
Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania_01_08_2017
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych_01_08_2017
Umowa sprzedaży_01_08_2017
Protokół zdawczo-odbiorczy_01_08_2017
Wykaz dostaw – spełnienie warunku udziału w postępowaniu_01_08_2017

Pozostałe załączniki dotyczące szczegółowego zakresu i żądanych parametrów technicznych oraz pozostałych technologicznych elementów opisu przedmiotu zamówienia zostaną udostępnione po podpisaniu umowy o poufności.

Data dodania: 29-08-2017

Komunikat nr 1, dotyczący zapytania ofertowego nr 1/08/2017,o wydłużenia terminu składania ofert oraz zmianie terminów realizacji poszczególnych zadań związanych z ofertą, oraz zmieniona umowa sprzedaży_29_08_2017 – załącznik nr 4_1

Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego 1_08_2017_mdd
Załącznik nr 4_1 – Umowa sprzedaży_29_08_2017

Data dodania: 01-09-2017

Komunikatu nr 2 do zapytania ofertowego 1/08/2017/MDD z dnia 01_08_2017 dotyczącego odpowiedzi na zapytania potencjalnych dostawców

Komunikat nr 2 do zapytania ofertowego 1_08_2017_mdd

Data dodania: 08-09-2017

Informacja o anulowaniu postępowania ofertowego na zakup maszyn i urządzeń zgodnie z zapytaniem ofertowym 01/08/2017/MDD z dnia 01_08_2017.

Komunikat nr 3 do zapytania ofertowego 1_08_2017_mdd

Zapytanie ofertowe 2/08/2017/MDD

Tokarka automatyczna

Data modyfikacji: 06/09/2017

Data dodania: 23-08-2017

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 2_08_2017 – tokarka_uwagi
Formularz ofertowy_02_08_2017_uwagi
Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania_02_08_2017_uwagi
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych_02_08_2017
Umowa sprzedaży_02_08_2017_uwagi
Umowa o poufności_02_08_2017_uwagi
Wykaz dostaw – spełnienie warunku udziału w postępowaniu_02_08_2017

Data dodania: 30-08-2017

Komunikat nr 1, dotyczący zapytania ofertowego nr 2/08/2017/MDD z dnia 23_08_2017, o zmianie zapisów w umowie sprzedaży, załącznik nr 4_1 z dnia 29_08_2017

Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego 02_08_2017
Załącznik nr 4_1 – Umowa sprzedaży_29_08_2017_uwagi

Data dodania: 06-09-2017

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zakupu tokarki automatycznej zgodnie z zapytaniem ofertowym 02/08/2017/MDD z dnia 23_08_2017

Komunikat nr 2 do zapytania ofertowego 1_08_2017_mdd

Zapytanie ofertowe 3/08/2017/MDD

Cutter z lagowarką do tkanin

Data modyfikacji: 23/08/2017

Data dodania: 23-08-2017

Załączniki:

ofertowe nr 3_08_2017 – CUTTER
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Umowa sprzedaży_03_08_2017_uwagi
Wykaz dostaw – spełnienie warunku udziału w postępowaniu

Data dodania: 30-08-2017

Komunikat nr 1, dotyczący zapytania ofertowego nr 3/08/2017/MDD z dnia 23_08_2017, o zmianie zapisów w umowie sprzedaży, załącznik nr 4_1 z dnia 29_08_2017

Komunikat nr 1 do zapytania ofertowego 03_08_2017
Załącznik nr 4_1 – Umowa sprzedaży_03_08_2017_uwagi

Data dodania: 08-09-2017

Informacja o wynikach postępowania w sprawie zakupu Cuttera z lagowarką do tkanin zgodnie z zapytaniem ofertowym 03/08/2017/MDD z dnia 23_08_2017.

Komunikat nr 2 do zapytania ofertowego 03_08_2017