Ochrana osobních údajů a cookies

Ochrana osobních údajů a cookies

I osobní údajeTento dokument zveřejňujeme, abychom vysvětlili důvody, proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v rámci našeho podnikání:

 1. Co jsou osobní údaje?

Jsou to všechny informace, které vám umožňují rozlišit jednu osobu od ostatních bez velkého úsilí. Mohou se přímo obrátit na tuto osobu (například jméno, ID, a někdy dokonce i e-mailovou adresu nebo internetový účet), stejně jako ty, které ji přímo nepopisují. Například se týkají jeho rysů, zdravotního stavu, názorů, místa pobytu, závislostí, rasy nebo náboženství
 

 1. O jakých osobních údajech mluvíme v našem případě?

Zpracováváme údaje, které nám naši zákazníci, dodavatelé a zaměstnanci poskytují v souvislosti s používáním našich služeb, spoluprací s námi nebo zaměstnáním.

 1. Co znamená zpracování dat / osobních údajů?

Zpracováné jsou veškeré činnosti, které můžeme dělat s osobními údaji – souvisejícími s jejich aktivním použitím, jako je shromažďování, vyhledávání, konsolidace, sloučení, modifikace nebo sdílení, stejně jako pasivní, například ukládání, omezení, odstranění nebo ničení.

 1. Kdo je administrátor údajů (tedy kdo ovlivňuje jejich zpracování a zabezpečení)?

Správcem vašich dat je Fabryka Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o. v Sępólno Krajeńskie, ul. Koronowska 22, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie, NIP 5611437378, REGON 092911632, zastoupená správní radou, telefon: +48 (52) 389 44 00, e-mailová adresa pro korespondenci: info@mdd.pl

 1. Na jakém právním základě a za jakým účelem zpracováváme vaše údaje?

Každé zpracování Vašich údajů musí vycházet z řádného právního základu v souladu s platnými právními předpisy. To může být Váš souhlas se zpracováním údajů nebo jinými právními předpisy, které to umožňují, obsažené v aktu o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 nebo v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a směrnice 95/46 / ES (dále jen “RODO”)

Vaše data mohou být zpracovávána pro více účelů, například:

 • Vaše údaje nám můžete zaslat pomocí e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete automaticky, když nám odešlete údaje (např. e-mailová adresa). Váš souhlas je dobrovolný – nezapomeňte, že jej můžete kdykoli zrušit. V takovém případě okamžitě odstraníme všechny informace, které nám poskytnete, pokud jste se nestali našim klientem.
 • pokud jste našimi zákazníky nebo zájemci o využívání služeb, které poskytujeme, zpracováváme vaše údaje v souvislosti se smlouvou uzavřenou s vámi nebo v přípravě na uzavření takové smlouvy. To se vždy provádí s vaší znalostí a vůlí. Vyjádříte-li svůj záměr uzavřít smlouvu, víte, jaké osobní údaje budou potřebné k jejímu podepsání, a po podpisu smlouvy máte znalost toho, jaké údaje za tímto účelem jste dali nebo budou potřebné později,
 • pokud jste Uživatelem služeb, které nabízíme, např. příjemci newsletteru – Vaše data zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Vyjádřete jej tím, že zaškrtnete příslušná pole v online formuláři, který jsme připravili. Váš souhlas je dobrovolný – nezapomeňte, že jej můžete kdykoli stáhnout. V takovém případě přestaneme poskytovat službu a okamžitě odstraníme veškerá údaje, která jste nam poskytnuli.
 • Vaše údaje můžeme také zpracovat v souvislosti s potřebou zajistit bezpečnost naší informační sítě a informací. K tomu dojde při použití nebo připojení k naší informační infrastruktuře, například zadáním našeho webu nebo odesláním zprávy. To je náš legitimní zájem.
 • Pokud máte zájem pracovat s námi, vaše data jsou zpracovávána v podobě aplikace nebo životopisu, který jste předložili. To se provádí podle vašich znalostí a písemného souhlasu, který můžete kdykoli zrušit. V takovém případě Vaše žádost nebude zpracovávána a my okamžitě odstraníme veškerá údaje, která poskytnete nebo jste poskytnuli. Při zaměstnání u nás v MDD však další pravidla zpracování údajů a povinný rozsah jejich převodu a dalšího zpracování jsou určeny ustanoveními pracovního práva.
 1. Komu ukazujeme Tvoje údaje ?

Podle platných zákonů můžeme vaše údaje převést na subjekty, které je zpracovávají na základě naší žádosti, například: poštovní operátor, účetní nebo subdodavatel našich služeb uvedený ve vaší smlouvě. Máme také povinnost poskytnout jim na žádost subjektů, které jsou k tomu oprávněny podle jiných zákonů, např. soudů nebo donucovacích orgánů. Přístup se však uskuteční pouze tehdy, pokud o to požádáme v této záležitosti, přičemž uvedeme jejich právní základ

Neočekáváme přenos Vašich údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací, to znamená mimo ekonomické území Evropské unie. V rámci Evropské unie máte díky RODO stejné práva ochrany vašich údajů ve všech členských zemích. Text RODO je k dispozici na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše údaje ? 

Věnujeme velkou pozornost minimalizaci rozsahu shromážděných údajů a času zpracování. Za tímto účelem provádíme systematické kontroly papírových a elektronických dokumentů a odstraňujeme je, jestli doba, pro kterou byly potřebné uplynula. Nezapomeňte, že doba zpracování vašich dat v závislosti na tom, na jakém základě jsme je získali, lze určit samostatnými nezávislými právními předpisy, které nám mohou uložit povinnost uchovávat vaše údaje bez ohledu na vaši vůli nebo ochotu. Příkladem může to být pracovní právo, zákon o sociálním zabezpečení nebo účetní předpisy.

Vaše údaje nám mohou přijít například v souvislosti s prováděním školením, pak jej můžeme zpracovat na krátké časové období pro účely finančního vypořádání se subjektem, který nás na tuto výuku pověřil, nebo Vám vydal potvrzení potvrzující účast na školení. Poté okamžitě smažeme Vaše údaje a nebudeme je využívat k jiným účelům – například k reklamě pro naše podnikání, pokud nám jasně a výslovně neposkytnete svůj souhlas.

Pokud jste osobně využili naše služby a uzavřeli smlouvu v souladu s účetními předpisy, budou vaše údaje ve finanční a účetní dokumentaci připraveny v souvislosti s nimi a zpracovány po dobu 5 po sobě jdoucích kalendářních roků od data nákupu / uzavření smlouvy.

Pokud by údaje, které vlastníme, byly použity k jinému účelu, než pro které byly získány, budete vždy informováni a budete se moci postavit proti takovému rozhodnutí. 

 1. Jaká jsou vaše práva k vašim údajům?

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte vždy právo:

 • žádat o přístup k údajům,
 • opravit je,
 • žádat o odstranění,
 • nebo omezení operací zpracování,
 • námitky proti zpracování údajů,
 • přenos údajů, včetně získání jejich kopií,

Všechny tyto zákony jsou podrobně popsány v článku. 15 až 21 RODO, jehož text je k dispozici na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

Můžete také odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, v takovém případě okamžitě odstraníme vaše osobní údaje, pokud neexistuje žádná právní povinnost pokračovat v dalším zpracování. Pokud například požadujete zrušení účtu kvůli zrušení reklamových a informačních e-mailů, okamžitě odstraníme vaše údaje z našeho seznamu e-mailového.

Pokud máte pocit, že žádným způsobem – což samozřejmě nechceme – jsme porušili vaše práva nebo nezabezpečili bezpečnost Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, který je v současné době generálním inspektorem pro ochranu osobních údajů. 

 1. Automatizované informace o rozhodování a profilování.

Na základě vašich dat neuděláváme žádná rozhodnutí, která by byla automatizovaná, tedy bez lidského zásahu. Také neprovádíme žádné kroky k profilování vaší osoby.

 1. Jak chráníme vaše údaje?

Aby byla zajištěna bezpečnost vašich údajů, používáme organizační a technické prostředky požadované zákonem. V naší firmě jsme nainstalovali nezbytnou bezpečnost, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k údajům. Naši zaměstnanci mají požadovaná oprávnění a mohou zpracovávat údaje omezeně, tj. Pouze v rozsahu, který je nezbytný pro řádné plnění jejich povinností.

Zabezpečení vašich údajů přenášených elektronicky zajišťuje 256bitový bezpečnostní protokol TLS, který používáme, v poslední verzi 1.2. Jeho grafickým symbolem může být zelený visací zámek zobrazený na webovém prohlížeči na adrese našeho webu. Tím, že zašifrujete stránku před odesláním, můžete si být jisti, že vstupujete do našeho webu, který nebyl žádným způsobem upraven cestou k Vám přes internet.

 1. Ochrana soukromí osob nezletilých

Naše stránky neověřují a nekontrolují informace o věku uživatelů, odesílatelů a příjemců zpráv a lidí, kteří mají zájem o zasílání oznámení/informací o našich aktivitách, včetně reklamních informacích. Kontaktní informace od návštěvníků (např. Telefonní čísla a e-mailové adresy uživatelů) slouží k plnění objednávek, zasílání informací o naší společnosti a komerčních nabídkách.

Maloleté osoby by neměly zasílat žádné informace, objednávky ani se přihlašovat k službám poskytovaným naší společností bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců. Tento souhlas budeme požadovat vždy, když budeme vědět, že uživatel je maloletý (“dítě”) ve smyslu vnitrostátních předpisů o ochraně osobních údajů

 1. Kontaktní údaje osoby odpovědné za ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů zastupujeme poradenský a servisní úřad “OIN” v Bydgoszcz, jehož zástupce Sławomir Rzepecki působí jako důstojník ochrany údajů. Kontakt s ním je možný na následující e-mailové adrese: iod@oin.info.pl nebo na telefonním čísle +48 602-734-255.

II. Cookies

 1. Co jsou cookies a na co se používají?

Soubory cookie jsou textové soubory uložené ve Vašem zařízení a používané serverem k rozpoznání tohoto zařízení při opětovném připojení. Soubory cookies jsou staženy při každém “zadání” a “ukončení” ze stránky. Soubory cookies se nepoužívají k určení Vaší identity, pouze Vašeho zařízení – včetně takže pro rozpoznání prohlížeče, který používáte, aby byl nejlépe přizpůsoben technickým možnostem zařízení (např. jeho rozlišení) nebo jeho typu (stolní nebo mobilní )

Cookies se nejčastěji používají v případě měřidel, sond, internetových obchodů, webových stránek, které vyžadují přihlášení, reklamy a sledování aktivity návštěvníků. Soubory cookies Vám také umožňují zapamatujte si své zájmy a přizpůsobte jim webové stránky z hlediska zobrazovaného obsahu a odpovídajících reklam.

Soubory cookies jsou v současné době používány prakticky všemi internetovými stránkami, které provozují internet – vyhledávače, informační stránky, blogy, internetové obchody, webové stránky, časopisy a noviny atd. Naše webové stránky je také používají.

Více informací o cookies najdete na: www.wszystkoociasteczkach.pl

 1. Co dělají soubory cookie?

Obecně platí, že fungují podle následujících zásad:

 • identifikují data počítače a prohlížeče používaná pro prohlížení webových stránek – umožňují například zjistit, zda daný počítač již navštívil webovou stránku,
 • data získaná z “souborů cookies” nejsou v žádném případě spojena s osobními údaji získaných uživatelů, např. při registraci na webových stránkách,
 • nejsou škodlivé pro Vás ani Vaše počítače nebo smartphony – nemají vliv na to, jak fungují,
 • nezpůsobují žádné změny konfigurace v koncových zařízeních ani v softwaru nainstalovaném na těchto zařízeních,
 • výchozí parametry “cookies” umožňují číst informace obsažené v nich pouze na serveru, který je vytvořil,
 • založené na vašem chování na navštívených webových stránkách, poskytují informace servery, díky nimž je zobrazená stránka lépe přizpůsobena individuálním preferencím.
 1. Jaké jsou typy souborů cookies?

K dispozici jsou následující typy souborů cookies:

 • “Session cookies” jsou dočasné soubory uložené v paměti prohlížeče až do skončení relace (tj. Dokud není prohlížeč uzavřen). Tyto soubory jsou povinné pro správné fungování některých aplikací nebo funkcí. Po uzavření prohlížeče by mělo být automaticky odstraněny ze zařízení, na kterém jste sledovali stránku,
 • Trvalé soubory cookies usnadňují používání často navštěvovaných webových stránek (např. Pamatují na vaši oblíbenou barevnou schématu nebo rozvržení nabídky na vašich oblíbených stránkách). Tyto soubory jsou uloženy v příslušné složce po dlouhou dobu, kterou můžete upravit v nastavení prohlížeče. Při každé návštěvě webových stránek se data z těchto souborů cookies přenášejí na server. Tento typ souboru cookies se někdy nazývá “sledováním”,
 • “Soubory cookies třetích stran” – soubory obvykle pocházející z reklamních serverů, vyhledávacích serverů apod., které spolupracují s vlastníkem dané stránky. Díky nim jsou zobrazené reklamy přizpůsobeny Vašim preferencím a zvyklostem, které na oplátku často umožňují bezplatné využití části obsahu webu. S jejich pomocí se “kliknutí” započítává také do reklam, uživatelských preferencí atd.
 1. Musíte souhlasit s používáním cookies u nás?

Nezapomeňte, že máte možnost spravovat sami “soubory cookies”. To je možné například pomocí internetových prohlížečů, které používáte (obvykle je mechanismus povolen ve výchozím nastavení). V nejoblíbenějších prohlížečích je možnost:

 • akceptuje službu “cookies”, která Vám umožní plně využít možností nabízených webovými stránkami,
 • správa souborů cookies na úrovni jednotlivých, zvolených lokalit,
 • nastavení pro různé typy “souborů cookies”, například přijetí trvalých souborů jako relace apod.
 • blokování nebo smazání souborů cookies.

Informace o možnosti zapnutí a vypnutí souborů cookies v nejoblíbenějších prohlížečích naleznete na následujících linkách:

1) Google Chrome

2) Internet Explorer

3) Mozilla Firefox

4) Opera

5) Safari

Necháte-li nastavení prohlížeče beze změny, souhlasíte s používáním cookies. Zablokování nebo zablokování některých jejich typů může zabránit tomu, aby jste využili plné funkčnosti webu nebo narušili jeho správné fungování.

 1. Na co používáme soubory cookies??

Stránky používájí cookies relace a soubory cookies. Používáme je k následujícím účelům:

 • vytváření statistik, což umožňuje zlepšit obsah stránek jejich struktury a obsahu,
 • udržování relace uživatele

Pro správné zobrazení stránky se shromažďují následující informace: jméno a verze webového prohlížeče, nastavení jazyka, datum a čas odeslání požadavku serveru, adresa IP, ze které byla žádost odeslána, požadovaná adresa URL. Tato data jsou shromažďována, aby bylo možné správně zpracovat webové stránky.

Pro tvorbu statistik se používá nástroj pro analýzu webu – Google Analytics, který shromažďuje data a používá vlastní soubory cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Společnost Google shromažďuje na svých serverech data získaná z umístění souborů cookie v zařízeních a používá tyto informace k vytváření přehledů a poskytování dalších služeb souvisejících s pohybem a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace předat i třetím stranám, je-li to zákonem povinna, nebo jestliže tyto osoby zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google.

Údaje shromážděné na našich webových stránkách nejsou zveřejňovány ani zpřístupněny třetím stranám, s výjimkou příslušných orgánů činných v trestním řízení, které mají právo zahájit trestní řízení v souvislosti s podáním žádosti, kterou jsme podali. K tomu dojde pouze v případě, že podniknete jakékoli nelegální nebo škodlivé jednání proti naší firmě.